accates@gmail.com


ACCES és una associació creada l'any 2006 per quatre ex-alumnes de periodisme de la UPF becats a la Universidad de El Salvador (UES). El nostre objectiu és acostar mútuament les cultures de Catalunya i El Salvador. Ara a Barcelona (GMT+01:00) són les:-------------------------------------

ACCES es una asociación creada en 2006 por cuatro ex-alumnos de periodismo de la UPF becados en la Universidad de El Salvador (UES). Nuestro objetivo es fomentar el intercambio cultural entre Cataluña y El Salvador. Ahorita en San Salvador (GMT-06:00) son las: